Thoro Nederland – Innovatieve producten voor Betonreparatie en Vochtwering


Parameters voor water in industrie

Water…een verbinding van waterstof en zuurstof

Wij staan zelden stil bij de kwaliteit van water. We vinden het evident dat het veilig is voor huishoudelijk gebruik of als drinkwater. In het algemeen is het water neutraal en onschadelijk, maar, … dit is zeker niet altijd het geval. Neem als voorbeeld water in een zwembad. Voor de meerderheid van gebruikers en eigenaren van zwembaden is water slechts een medium om zich in te ontspannen en de lichaamsconditie te verbeteren. De specialist heeft er echter een heel andere kijk op. Het is een chemisch product waarvan de eigenschappen dramatisch kunnen variëren. Als zodanig is het noodzakelijk dat de vakman zoveel mogelijk informatie verzamelt over de herkomst, de samenstelling, aanverwante problemen en producten, en de beschikbare technologie om eventuele problemen op te lossen. Het doel van de vakman en de particulier is het verkrijgen van zuiver en helder water. De kwaliteit van het water wordt meestal vertaald in pH, hardheid, alkaliteit en temperatuur.

In industrie en thuis zijn er bijkomende parameters die een invloed hebben op de eigenschappen van water.
Water, ook uit een natuurlijke bron kan variëren van een zure oplossing met een lage pH (zuur) tot een alkalische oplossing met een hoge pH. Beide kunnen de cementmatrix in beton aantasten.

Beton wordt aangetast door zacht water. Gehydrateerd cement, de ruggengraat van beton bevat een hoog gehalte aan calciumhydroxide (kalk). In een waterachtige oplossing met een minimum aan calciumhydroxide, is gehydrateerd cement stabiel. Als de concentratie aan calciumhydroxide onder een kritisch niveau daalt, zoals bij zacht water, kan een gedeelte van de kalkproducten in oplossing gaan. Het cement wordt aangetast en het beton gaat verzanden. Dit proces gaat door tot er een equilibrium bereikt is tussen de oplossing en de hydratatieproducten.
Foto 1 geeft een duidelijk beeld van het effect van zacht water op beton.

Het is dus van essentieel belang dat men uiterst zorgvuldig tewerk gaat bij het bepalen van een adequate behandeling. Naast waterdichtheid moet het systeem ook voldoende bescherming bieden en voldoen aan de specifieke eisen van het project.