Thoro Nederland – Innovatieve producten voor Betonreparatie en Vochtwering


Vochtwering


Toepassingen van vochtwering

Thoro biedt diverse oplossingen voor waterinfiltratie in beton- en metselwerk. De meest voorkomende situaties waar vochtwering noodzakelijk is betreffen het waterproof maken van daken en kelders.

 • Thoroseal®

  3.15 /Kg
 • Thoroseal® FC

  2.41 /Kg
 • Thoroseal® FX110

  183.74
 • Thoroseal® WR

  1.46 /Kg
 • Waterplug

  6.83 /Kg

Thoro Waterdichting voor DAKEN van reservoirs

Veelal zijn de daken van reservoirs vlak of koepelvormig en afgedekt om in het landschap harmonisch ingepast te kunnen worden. Om de kwaliteit van het water te behouden dient het dak van het reservoir, en het reservoir zelf, volledig waterdicht te zijn tegen indringing van verontreinigd grond- en zakwater.

Een dusdanige veilige en waterdichte bescherming biedt THOROSEAL FX110, een milieuvriendelijk en scheuroverbruggend coatingsysteem. Eventuele bescherming tegen mechanische invloeden bekomt men door gebruik te maken van een geotextiel waarop een aarde-/zandlaag geplaatst wordt die het dak op een natuurlijke wijze in het landschap invoegt. THOROSEAL FX110 kan onmiddellijk over stortvoegen aangebracht worden. In sommige gevallen is het noodzakelijk een THOROSEAL FX gaas in te werken om de scheuroverbrugging te verbeteren.

Thoro Waterdichting voor KELDERS

Ondergrondse structuren zoals kelders hebben heden ten dage een multifunctioneel karakter. Ze worden niet langer enkel als opslagruimte, maar ook als woon-, ontspannings- en bureelruimte gebruikt.

Eén van de essentiële vereisten voor zo een ruimte is de waterdichtheid. Als water kan binnendringen zal men de ruimtes niet kunnen gebruiken. Naast een waardevermindering van het gebouw, zal het bijkomend ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de bewoner.

Onder normale omstandigheden zal men de kelder van een gebouw aan de buitenzijde afdichten met THOROSEAL Foundation Coating. Bij bestaande gebouwen is dit niet altijd mogelijk en zal men het probleem van binnen uit benaderen. THOROSEAL is een eenvoudige maar efficiënte oplossing die veelvuldig wordt toegepast.

Al naargelang de omstandigheden biedt THORO een specifieke oplossing aan die waterdichtheid garanderen.

Thoro Waterdichting voor WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Om te vermijden dat de installaties, buiten de normale routine, moeten stilgelegd en opgestart worden, is het van essentieel belang reeds tijdens de opbouw een eventuele bescherming van de structuur in te plannen. Men moet rekening houden met tal van agressieve chemicaliën, waaronder ook water. Ze hebben een nefaste invloed op cement – het bindmiddel van beton – met als gevolg aantasting van de samenhang, resulterend in volledige erosie van het beton. Bescherming met een aangepast systeem is daarom zeker aan te raden.
Om aan de specifieke eisen van een project te kunnen voldoen moet men rekening houden met meerdere parameters.

• Chemische weerstand
• Slijtvastheid
• Waterdampdoorlaatbaarheid
• Hechting
• Gladheid
• Thermische bestengheid
• Flexibiliteit

THORO biedt een volledig assortiment van producten aan, die gecombineerd tot systemen, een duurzame bescherming bieden voor structuren in de waterzuiveringsindustrie.

Thoro Waterdichting voor TUNNELS

Ondergrondse structuren in gebergtes zijn veelal uitgevlakt met spuitbeton. Niettegenstaande de goede kwaliteit komt het toch veelvuldig voor dat men nog doorsijpeling van water heeft.
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden gaat men een systeem opbouwen dat deze infiltratie stopt.

Het volledige THORO gamma voldoet aan de volgende eigenschappen.

• Volledig waterdicht
• Flexibel
• Esthetisch
• Waterdampdoorlatend
• Hechting – van uitzonderlijk belang bij negatieve druk